Seznam registrovaných - List of registred

Podnik - Competition:
Název podniku - Competition name: Downhill
Místo - Place: Jasenská Dolina , 07. 04. 2024

Kategorie - Category:

Počet - Number: 119

Poř. - Pos.St.č. - St.N.Jméno - Name Národ. - Nat.LicenceTeamKategorie - Category