Přihláška - Registration form:

Podnik - Competition:
Název podniku - Competition name: Downhill
Místo - Place: Jasenská Dolina , 07. 04. 2024
Termín pro přihlášení - deadline for registration 04.04.2024 22:00

Termín pro přihlášení vypršel - Deadline for registration has expired