Přihláška - Registration form:

Podnik - Competition:
Název podniku - Competition name: Hanácký lichoběžník
Místo - Place: Chvalkovice na Hané , 06. 07. 2024
Termín pro přihlášení - deadline for registration 30.06.2024 24:00

Kategorie - Category:
*
Team:
Účastník - Competitor:
*
*
*
*
* (DD.MM.RRRR)
*
*
Spolujezdec - Codriver:
Motocykl 1 - Motocycle 1:
*
(1,2,4)
Adresa - Adress:
*
*
*
Poznámka - Remark:
* (DD.MM.RRRR)
* (DD.MM.RRRR)

Souhlasim s propozicemi a s využitím osobních údajů pro potřeby pořadatele.
I agree with the propositions and with the use of personal data for the organizer's needs.