Přihláška - Registration form:

Podnik - Competition:
Název podniku - Competition name: Valašský pohár MTB
Místo - Place: Veselá u VM , 01. 05. 2024
Termín pro přihlášení - deadline for registration 29.04.2024 18:00

Termín pro přihlášení vypršel - Deadline for registration has expired